Vrty pro tepelná čerpadla

 • Provádíme kompletní realizace geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla země/voda
 • Pažení vrtů v případě poruch nebo nesoudržnosti hornin
 • Kompletní vystrojení vrtů sondami, závažím a tlakovou injektáží termosměsí
 • Zajišťujeme řízený odvod vody a vyvrtané horniny do zasakovacích jam nebo kontejnerů
 • Tlakové zkoušky

Technická analýza vrtatelnosti

 • Ověření geologického profilu, vrtatelnosti a proveditelnosti záměru

Hydrogeologické posudky a inženýring

 • Kompletní služby v oblasti legislativy, ohlášení vrtných prací a engineeringu

TRT testy

 • Provádění průzkumných vrtů
 • Měření energetické vydatnosti vrtů
 • Vyhodnocení a návrh ideální velikosti vrtného pole

Dopojení primárních okruhů do objektů

 • Zajišťujeme připojení vrtů
 • Uložení a zapojení šachet primárních okruhů
 • Pokládka a montáž propojovacího a páteřního potrubí
 • Plnění primárních okruhů nemrznoucí kapalinou
 • Přivedení primárního okruhu k technologii tepelného čerpadla

Zašlete nám poptávku